onsdag 9. november 2016

Stemmer fra Gambella

'Det finnes okser som alltid slåss', sier Khan - 'vi pleier å slipe hornene deres. Om du skiller oksene, vil de fortsette straks de ser hverandre igjen. Men om en av dem vinner, vil den andre holde seg unna, og det vil være fred.' 

'Dinkane visste at om nuerne aksepterte massakren i desember 2013, så ville ingen lenger motsette seg styret deres.'

Khan snakker om hjemlandet sitt Sør-Sudan, hvor borgerkrig brøt ut i desember 2013. Siden den gang er minst 50 000 drept i voldelig konflikt, ifølge International Crisis Group, et tall også FN har stilt seg bak. Kanskje kan så mange som ytterligere 250 000 mennesker ha dødd av sult og sykdom.* 

Vi befinner oss i Gambella, en region i Etiopia som grenser til Sør-Sudan og har mye til felles med sin nabo i øst. Her lever etiopiske nuere og anuaker som deler språk og kultur med sørsudanske nuere og anuaker på den andre siden av grensen. I tillegg huser Gambella høsten 2016 nesten 270 000 flyktninger** fra Sør-Sudan som har flyktet fra den nye krigen. 

Mange av disse er nuere som holder med opprørsgruppen SPLM-IO (SPLM-In-Opposition) ledet av Riek Machar.

Christian Temple Church, Gambella, Etiopia

En skjør etnisk balanse eksisterte i den sørsudanske regjeringens sammensetning frem til juli 2013. Til tross for en offentlig diskurs som vektla kvalifikasjoner, hadde det ligget i kortene at landets nest største etniske gruppe, nuerne, skulle inneha en del politiske nøkkelstillinger. Visepresidentstillingen hadde siden uavhengighet - så vel som i den interime perioden som ledet frem til denne - vært besatt av nueren Riek Machar. 

I juli 2013 skiftet Kiir ut hele regjeringen, inkludert visepresidenten. Han gjorde også store utskiftninger i SPLM-partiledelsen, delstatsregjeringer og hæren. Nuere følte at de systematisk ble fjernet fra landets politiske og militære organer. 

15. desember brøt slåssing ut i nasjonalhæren SPLA, etter et anstrengt politisk møte som delvis ble boikottet av Machar og andre opposisjonspolitikere.

16. desember viste president Kiir seg på tv: den norske rallarhatten, som han en gang hadde fått av en norsk diplomat, og som internasjonale medier vanligvis refererer til som en 'cowboyhatt', var erstattet av militærlue og andre militæreffekter. Presidenten anklaget eksvisepresident Machar og et titalls andre ledende politikere for å stå bak et kuppforsøk. Elleve politikere ble arrestert de påfølgende dagene, mens Machar greide å rømme fra Juba. Sju av de arresterte ble etter hvert løslatt for å delta i fredsforhandlinger mellom regjeringen og SPLM-In-Opposition, bevegelsen opprettet av Riek Machar.

I mellomtiden raste kampene i hovedstaden.


Da krigen brøt ut 15. desember 2013, var Khan, pilot i hæren, på oppdrag med et Mi-17 militærhelikopter. Han landet imidlertid i Juba samme kveld. 

'Drapene på nuere foregikk virkelig den syttende, den attende og den nittende desember', forteller Khan. 'De satte opp et kontrollpunkt ved Gudele 1, der hvor det er et veikryss. De stanset folk og hilste dem på nuer - de som svarte, ble skutt. Det var mange dinkaer som også ble skutt, fordi de hadde seks linjer.' (Mange sørsudanere har arr i pannen som markerer etnisk tilhørighet - blant de vanligste er seks horisontale streker for nuere, og v-tegn for dinkaer. Noen dinka-undergrupper har imidlertid merker som ligner nuernes.) 

I januar 2014 ble Khan selv nesten drept i et hotell i Juba. Han snakket nuer på telefonen da uniformerte menn uten forvarsel begynte å skyte på ham. Han kom seg unna med skader i beinet. Etter denne episoden deserterte han fra hæren og flyktet til Gambella.

'Soldatene som stod bak den etniske rensingen var Kiirs spesielle styrke, gelweng', mener Khan. 'De er alle sammen fra Bahr el Ghazal og Warrap [delstater nordvest i landet].'

Gelweng betyr 'forsvarere av kyr' på dinka. I utgangspunktet var de pastoralister som bevæpnet seg for å forsvare flokkene sine mot kvegraidere fra nordlige Sudan. I 2013 ble en del av dem rekruttert til presidentens garde. Noen legger skylden for massakrene av nuere på mathiang anyoor ('brun larve' på dinka), en milits som ble bevæpnet og trent uten at daværende generalstabssjef for nasjonalhæren SPLA engang var klar over det. Plutselig bare dukket de opp i Juba - et sted mellom 7 500 og 15 000 rekrutter folk ikke visste hvem var. 

Hva tenkte folk da de så væpnede menn med uklar tilhørighet i hovedstaden? Sarah, en tidligere parlamentariker og delstatsminister, sier at man tenkte at de kanskje var der for å beskytte Kiirs kyr.


Hvert år den 15. desember markerer nuere, enten de er i Sør-Sudan, Etiopia eller et annet land, årsdagen for massakren som fant sted i Juba i 2013, forteller Khan.

Påståtte dødstall varierer betraktelig. Ifølge The South Sudan Human Rights Commission ble mer enn 600 mennesker drept og 800 skadd mellom 16. og 18. desember 2013. Ledere av opposisjonen hevder på sin side at mellom femten og tjue tusen nuere ble drept i løpet av krigens tre første dager.***

Nuerne føler at folkegruppen deres har vært utsatt for forsøk på etnisk rensing. 

'Det har vært mange grusomheter', sier Khan. 'Nuere kaller seg rammiran, det betyr 'menneske' [eller 'menneskelig']. Vi er mennesker først og fremst - vi spiser ikke menneskekjøtt. Men under krigen ble nuere tvunget til å mishandle sine egne søstre, og til å spise kjøttet til døde slektninger.'

Khan er inne på at Juba-massakren av nuere var en hevn for Bor-massakren av dinkaer i 1991. Det året brøt nueren Riek Machar med opprørsbevegelsen SPLM/A, som var ledet av dinkaen John Garang, og dannet sin egen rivaliserende opprørsgruppe. Den ideologiske forskjellen mellom de to var at Machar kjempet for et uavhengig Sør-Sudan, mens Garang kjempet for regimeendring i et samlet Sudan. Likevel mottok Machar (paradoksalt nok) finansiell støtte fra Khartoum, som visste å dra nytte av stridighetene sørsudanere mellom. Mange av kampene foregikk deretter mellom sørsudanerne selv. Verst gikk det ut over Garangs hjemby Bor, hvor over to tusen dinkaer - de fleste sivile - ble massakrert av Machars menn. 'Det ble værende i minnet', konstaterer Khan. 

I 2011 tok en gråtkvalt Machar opp Bor-massakren hjemme hos Garangs enke i Juba, foran en forsamling av dinkaer fra Bor. Han innrømmet sin del av ansvaret for tragedien, og ba dinkaene om tilgivelse. Det virket som om forsoning var i ferd med å skje i Sør-Sudan. Men den gang ei. 

'Når folk i dag husker det som skjedde i 1991, så vil vel fremtidige generasjoner huske det som skjedde i 2013', sier jeg. 

'Ja', sier Khan, 'men nuere er i stand til å tilgi, hvis de ser at en drapsmann har forandret seg.' 

For nuerne i den nye opprørsbevegelsen er 1991-splitten og Bor-massakren irrelevante både som forklaringer og unnskyldninger. 

'Jeg forstår ikke at en statsleder, i spissen for et statsapparat, med alle de midlene en stat har til rådighet, kunne gå inn for etnisk rensing', sier Sarah. 

'Selv om nuere har gjort urett mot dinkaer i fortiden, er republikkens president president også for nuerne. De valgte ham - han representerer også dem.' 

En statsleder burde, etter den tidligere politikerens mening, være hevet over ting som hevnlyst og tribalisme.


Når man spør hvem som var hovedansvarlig for volden mot nuerne i desember 2013, er det to svar som går igjen: The Jieng Council of Elders, dinkaenes eldsteråd, og Paul Malong, tidligere guvernør av Nordlige Bahr el Ghazal, siden april 2014 generalstabssjef. Mange hevder at Malong var ansvarlig for rekrutteringen og treningen av militsen som gikk fra hus til hus og skjøt nuere i desember 2013. 

'Vi setter pris på dem, fordi de er menn', sier Khan - 'de jobber, og de slåss.' Khan må innrømme at de er sterke, og har en slags motvillig beundring for dem. 'Her stirrer folk bare på formannen' (underforstått Riek Machar), sier Khan. 

'Hvorfor siktet de seg ut sivile?' lurer James, som forlot jobben sin i ICRC i Sør-Sudan fordi den ble for farlig. 'Hvis det var et politisk problem mellom Kiir og Machar, så skulle det vært løst med politiske midler! Hva har den alminnelige borger med problemet mellom dem å gjøre?' 

'Selv landsbykvinnen som ikke engang kan peke ut området hvor presidentpalasset befinner seg, ble drept', sier Sarah.

'Selv kvinnen som nettopp har født', sier James. 'Selv babyen hennes!'

Menighet i Mataar, Gambella

I august 2015 kom et tilsynelatende gjennombrudd: en fredsavtale ble undertegnet i Addis Abeba. Riek Machar skulle igjen bli Sør-Sudans visepresident; Uganda, som kjempet på den sørsudanske regjeringens side, skulle trekke ut styrkene sine; menn lojale til Machar skulle ledsage visepresidenten til Juba. 

Etter mye nøling, og under internasjonalt press, vendte Machar tilbake til den sørsudanske hovedstaden i april 2016. 

Freden varte ikke lenge. Den 8. juli, dagen før årsmarkeringen av Sør-Sudans uavhengighet, fant et blodbad sted i presidentpalasset, hvor presidenten og visepresidenten hadde et møte. Nuere hevder at planen hele tiden var å drepe Machar i palasset - et sted der Kiirs menn var langt overlegne Machars menn. Nesten femti av Machars livvakter ble drept, men visepresidenten overlevde og kom seg unna. Etter tre dagers kamper i hovedstaden la Machar og mennene hans så kursen mot den kongolesiske grensen. 

Kommandant Yien, som nå er i Gambella, var med på den siste flukten. Han forteller at de gikk til fots i over en måned gjennom villmark før de nådde den kongolesiske grensen. Noen druknet idet de krysset Yei-elven. På veien spiste de blader og drakk regnvann, og Riek gikk foran som et eksempel og spiste snegler. Dette var nødvendig for at folk ikke skulle sulte ihjel under den lange marsjen. 

I Kongo ble de hentet av et FN-luftfartøy og brakt til Khartoum, som har et godt øye til SPLM-IO, før Machar dro til Sør-Afrika, andre til Etiopia. Nå slikker alle sårene sine etter det katastrofale forsøket på fredelig sameksistens i Juba. 

Yien anklager Vesten for å ha presset Riek Machar til å dra til Juba til tross for at hovedstaden ennå ikke var trygg. Regjeringens plan var hele tiden å drepe Machar, mener både han, Khan og alle andre nuere jeg diskuterer saken med i Gambella. 

'Hvorfor tier Hilde [Johnson] stille?' lurer Khan. 'Hun vet hva som skjedde med nuere i Juba i desember 2013. Hun vet at det ikke var noe kuppforsøk.' Jeg forteller at hun har skrevet en bok, Den vanskelige freden; når fred ender i ny krig, men ingen av oss har mulighet til å få tak i den her. 

Sørsudanere hadde Vestens sympati da de kjempet mot Khartoum-regimet under den andre sudanske borgerkrigen (1983-2005), forklarer jeg Khan. Dette var en mye lettere konflikt for Vesten å ta stilling til. Innføringen av sharialov over hele landet, også det kristne sør, i 1983, assosiasjonen av Sudan med internasjonal terrorisme og de statlig orkestrerte tragediene i Nuba-fjellene, Abyei og Darfur var blant faktorene som gjorde det lett for vestlige land å sympatisere med sørsudanernes kamp. Men hvem forstår krigen mellom dinkaer og nuere? 

Både Yien og Khan vil tilbake til Sør-Sudan for å slåss. Khan har vært på militærekspedisjoner til Malakal med nuermilitsen The White Army. Nuere har også massakrert dinkaer der de har hatt overtaket. I Malakal hevder Khan - ikke uten stolthet, forekommer det meg - at tusenvis av mennesker (les: dinkaer) ble massakrert på bare 45 minutter. Khan innrømmer at det som skjer i Sør-Sudan nå er 'tribalistisk', men sier at 'we are doing our thing'.


* News24: South Sudan is dying, and nobody is counting. 11.03.2016 

** UNHCR Gambella, South Sudanese refugee population in Gambella as of 05-Sep-2016. 

*** Final Report of the African Union Commission of Inquiry on South Sudan, 15.10.2014: 114

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar