søndag 23. august 2015

Bittert suvenir

Når man oppholder seg i kortere eller lengre perioder i et land hvor man skiller seg ut fra majoritetsbefolkningen, utsettes man iblant for det en venn av meg kaller 'apementaliteten.'

Journalistene i Fredrikstadavisa trodde kanskje at de skapte en samfunnsnyttig og interessant debatt da de postet et bilde av muslimske turister fra De Forente Arabiske Emirater som ber under en gangbru i Fredrikstad, og deretter lot Norges (eller Fredrikstads?) nettroll gå løs på disse samme menneskene. 

For det første: Alle vi som har reist og oppholdt oss i muslimske land, vet at det generelt er uakseptabelt å ta private bilder av folk som ber. Det er nærliggende å tenke seg at denne spesielle gruppen slo seg ned under gangbrua fordi de ikke visste om noe annet sted i byen hvor de kunne praktisere religionen sin. Norge flyter ikke akkurat over av infrastruktur for praktiserende muslimer, som har noen veldig enkle og grunnleggende behov når bønnetiden nærmer seg: Vann, et rent sted å be, fred og ro.

Her tar man altså et bilde av mennesker som utfører en høyst privat handling, sannsynligvis uten å spørre dem om lov, og deretter eksponerer man dem for alt hetset enhver seriøs norsk publikasjonskanal burde ha visst at ville komme, tatt i betraktning den nett(u)kulturen som finnes i Norge i dag. 

Jeg er ikke så veldig kristen, teologisk sett. Men kanskje er det litt kristenkultur i meg likevel, for jeg husker en fin leveregel som stammer fra Bibelen: 'Du skal ikke gjøre mot andre det du ikke vil at andre skal gjøre mot deg.' 

Ville vi ha likt å ufrivillig få våre sårbare øyeblikk eksponert i et land med en helt annen kultur - en kultur der vi uvilkårlig bryter en del tabuer og uskrevne regler - for så å bli utsatt for reaksjonene til den jevne idiot i vedkommende land? 

Hva med å skjerme våre gjester fra de ugjestfrie? Hva med å ikke stikke hånden - og spesielt ikke andres hender - inn i vepsebolet?

Noen bygger broer, og noen heller bensin på bålet. Noen skaper krig og noen skaper fred, og slik vil det alltid være. Poenget er at media burde vite bedre. La oss bare håpe at denne episoden forblir vår egen skamfulle hemmelighet og ikke deles videre av turistene som etter hvert kommer hjem fra det vi tross alt håper var en hyggelig ferie i Norge. For det er trist når slikt et kort besøk gir slike bitre suvenirer. Er det ikke?

Gjestfrihet i ørkenen, utenfor Faya, Tsjad

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar