fredag 13. mars 2015

Kan jeg bli tsjadisk statsborger?

Jeg liker Tsjad - dette store og for nordmenn ganske ukjente landet i midten av Afrika som overraskende nok har vist seg å være en perle. I månedsvis har jeg reist rundt fra landsby til landsby, fra by til by, og overalt funnet både hjerterom og husrom. Gradvis har det gått opp for meg at jeg liker Tsjad. Jeg liker Tsjad så mye at jeg gjerne skulle ha blitt tsjader!

Fordelene vil først og fremst være bevegelsesfriheten. Med tsjadisk statsborgerskap vil jeg kunne komme og gå som jeg vil uten tidsbegrensninger, og alle land som er tilgjengelig for tsjadere uten visum, vil være tilgjengelige for meg også. Iblant har jeg misunt folk med to pass som bruker hvert av dem som det passer seg. Dessuten er et statsborgerskap symbolsk betydningsfullt. Det vil konsolidere forbindelsen min med Tsjad og Afrika for bestandig.

Utlendinger er i Tsjad veldig satt pris på. Om du tropper opp på immigrasjonsskontoret og sier at du har lyst til å bli tsjader, så kommer de mest sannsynlig bare til å bli glade. Som en svensk-kongoleser en gang sa til meg i Kinshasa (i sin glede over å finne en annen skandinaver på det minst tenkelige av steder): 'Tenk att någon åker därifrån för att komma hit. Tack så mycket!'

Jeg vil naturligvis aldri gi slipp på mitt norske statsborgerskap, for det er veldig godt å være norsk. Men å være tsjader i tillegg vil være et ekstra pluss. Og det er ikke noe enten-eller i Tsjad, sånn som i DR Kongo hvor myndighetene ikke godtar dobbelt statsborgerskap (de tror kanskje at du blir en slags 'femtekolonne' for utenlandske interesser?). I Tsjad kan du få i både pose og sekk. Du kan bli en del av familien uten å gi slipp på ditt opprinnelige fedreland.

Som norsk immigrant i Tsjad ser jeg for meg en strålende fremtid. Jeg vil fortsette å få helikopterhaik til avsondrede fjellregioner, bli invitert til å bo hos guvernører, reise rundt med landets fremste forskere, og drikke te med statsråder. Jeg vil kanskje ikke bli materielt rik av å bo i Tsjad, men jeg vil bli så rik på opplevelser og vennskap at det fint vil veie opp for de materielle ulempene.

Hvordan går man så frem for å bli tsjader? En jurist forteller at det ikke er så komplisert: Man starter med å skrive et brev til le procureur de la République (som jeg attpåtil kjenner, fordi jeg drakk en øl med ham hos borgermesteren i Bol), vedlagt en kopi av passet og et passbilde. Deretter vil denne vise veien videre gjennom prosessen som antagelig handler mer om kontakter enn om papirer. Og kontakter, de har jeg - dette Afrikas menneskelige gull som vi Afrikafarere raskt begynner å samle opp når vi forstår verdien av det.

Et klikk inn på sidene til UDI setter imidlertid en brå stopper for drømmene. Jeg har mange venner i Norge med dobbelt statsborgerskap, så jeg hadde ikke trodd at norsk lovverk skulle være restriktivt på området. Nå viser det seg at Norge ikke er så mye mer demokratisk enn Den Demokratiske Republikken Kongo hva gjelder dobbelt statsborgerskap. Norge tillater det nemlig ikke!

Dette er hva som står på sidene til UDI:

Du kan ha dobbelt statsborgerskap hvis

- du ønsker norsk statsborgerskap, men av ulike grunner ikke kan løse deg fra det tidligere statsborgerskapet ditt.

For å bli norsk statsborger, må du i utgangspunktet løse deg fra det tidligere statsborgerskapet ditt, men noen kan få unntak fra kravet om å løse seg. 

- du fikk ett statsborgerskap fra hver av foreldrene dine da du ble født.

Hvis en av foreldrene dine er norsk, ble du sannsynligvis automatisk norsk statsborger ved fødselen. Hvis landet til den andre forelderen har samme regel, får du også dette statsborgerskapet og du kan da ha dobbelt statsborgerskap. Dette gjelder bare hvis du automatisk ble statsborger av begge landene da du ble født, ikke hvis foreldrene dine gjorde noe aktivt (for eksempel leverte en søknad eller melding) for at du skulle få det andre statsborgerskapet. 

- du har norsk statsborgerskap, og senere får statsborgerskap i et annet land uten selv å ha bedt om det. 

Du vil ikke miste det norske statsborgerskapet hvis du får et nytt statsborgerskap uten at du selv har bedt om det, og du vil i slike tilfeller få dobbelt statsborgerskap. Dette kan skje i noen land, for eksempel fordi du giftet deg. Hvis du derimot har søkt om, eller tydelig godtatt å få statsborgerskap i et annet land, vil du som hovedregel miste det norske statsborgerskapet ditt.

Jeg kan altså bli tsjadisk statsborger og samtidig beholde mitt norske statsborgerskap ved å bli gitt tsjadisk statsborgerskap uten at jeg selv har bedt om det.

Litt vanskelig å begynne på et brev til le procureur de la République da.

Det var uansett bare en tanke.

Faya-Largeau, Tsjad

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar